26 tháng 11, 2009

Lắng nghe chính mìnhNgười hành khất ngồi bên lề đường đã được hơn 30 năm. Một ngày nọ, một người khách lạ bước qua.

“ông có đồng tiền lẻ?” người hành khất bặm môi nói một cách máy móc, chậm chạp đưa chiếc mũ bong chày cũ kĩ .

Người khách lạ trả lời: "Tôi chẳng có gì cho ông hết” rồi lại hỏi: “ông đang ngồi lên cái gì thế?”

“Chẳng có gì, chỉ là một cái hộp cũ, tôi đã ngồi lên nó lâu lắm rồi”

“Đã bao giờ ông nhìn vào bên trong?”

“Không, có nghĩa lý gì cơ chứ, chẳng có gì trong đó hết.”

Người khách lạ cương quyết:

“Hãy thử mở và nhìn vào bên trong”. Người hành khất gượng ép mở chiếc hộp. Sửng sốt, không tin vào mắt mình, ông mừng rỡ nhìn thấy chiếc hộp chứa đầy vàng.

Tôi chính là người khách lạ chẳng có gì để cho bạn, tôi cũng là người nói với bạn là hãy nhìn vào bên trong. Không phải bên trong chiếc hộp như trong câu truyện ngụ ngôn trên, hãy nhìn vào thứ còn gần hơn nữa cơ: nhìn vào chính mình.

Tôi có thể nghe bạn trả lời: “nhưng tôi không phải là người hành khất”….

-PKD sưu tầm
từ một mẩu chuyện trong cuốn sách "The Power of NOW" (Eckhart Tolle)One day a stranger walked by. "Spare some change?" mumbled the beggar, "I have nothing to give you," said the stranger. Then he asked: "What's that you're sitting on?" "Nothing," replied the beggar. "Just an old box. I've been sitting on it for as long as I can remember. "Ever look inside?," asked the stranger. "No," said the beggar. "What's the point, there's nothing in there." "Have a look inside," insisted the stranger. The beggar, reluctantly, managed to pry open the lid. With astonishment, disbelief, and elation, he saw that the box was filled with gold.

I am that stranger who has nothing to give you and who is telling you to look inside. Not inside any box, as in the parable, but somewhere even closer: inside yourself.

“but I am not a beggar”,  you would say so....

Eckhart Tolle, from "The Power of NOW"Một bài thơ tiếng Anh khác cũng rất là cảm xạ, mời các bạn thưởng thức:

You just have to
Let Yourself go
find a way to
Lend Yourself to others
so that you can
Look inside Yourself
when Life gets tough
and Laugh at Yourself
while Learning to
Love Yourself
because you still have to
Live with Yourself

© DreamMatrix 2007

Các bài khác cùng chủ đề: