2 tháng 1, 2010

Thông báo về việc ông Kim Hoàng Sơn qua đời

Cảm xạ vốn đã tồn tại hàng bao nhiêu thế kỷ nay và nó cũng sẽ mãi mãi tồn tại. Nhưng đã làm khoa học thì không thể không có nguồn gốc lịch sử. Cảm học Việt Nam có những bước tiến khá ấn tượng bắt đầu từ năm 1972 qua một sự kiện gắn liền với một cái tên "Kim Hoàng Sơn". Vì vậy khi nói đến Cảm xạ học Việt Nam mà không nhắc đến Kim Hoàng Sơn là thật một điều thiếu xót vô cùng. Ông là người đầu tiên và là người có công lớn đã phổ biến chính thức môn Cảm xạ học đầu tiên ở Việt Nam.

Thật buồn thay, ông đã thuận thế vô thường vĩnh biệt cõi hồng trần vào ngày 18 tháng 12, 2009 (3 tháng 11 năm Kỷ Sửu) tại San Diego, California – Hoa Kỳ, Hưởng thọ 87 tuổi.

Sau đây là email của ông Võ Tá Hân là trưởng nam của ông Võ Sum (Kim Hoàng Sơn) gửi đến Thành viên Cảm xạ học Việt Nam:Tôi xin thay mặt thành viên ban quản trị diễn đàn Cảm xạ học Việt Nam chia buồn cùng gia đình ông.

-PKD

Các bài khác cùng chủ đề: