4 tháng 9, 2009

Cảm xạ nhớ..

Nguồn: Diễn đàn K52, ngày 3/9/2009

 K52 tại cây Sến thiên

Thơ này đâu phải thi nhân
Vì yêu cảm xạ gieo vần đấy thôi!
Xa thầy, bạn dạ bồi hồi..
Nhớ lên Tà cú, nhớ đồi Sến thiêng
Nhớ khi rung động ngã nghiêng
Nhớ khi cả lớp ngồi thiền A.. UM
Yêu sao, cảm xạ vô cùng
Cả môn tiết thực, bảy vùng yêu thương
Quên đi cám dỗ thị trường
Quên đi cơm thịt bên đường bày ra
Mục tiêu ta đến Khe gà
Sau kỳ tiết thực lấy đà ra quân
Thần kỳ sức sống mùa xuân
Đoàn quân cảm xạ xuất thần đi xa
Kể chi Tà cú Khe gà
Lên non xuống biển vẫn là như không
Xa rồi bạn có nhớ hông?
Đoàn quân cảm xạ thành công tuyệt vời!
Bây giờ thầy, bạn mỗi nơi..
Diễn đàn cảm xạ nhắn lời thuỷ chung.

Hn khánhhoà 3/9/2009

K52 đang lên non..

----------------------------------------
Hoangphuc7809 họa tiếp:

Thơ anh đúng thật thi nhân
Ý vàng, lời ngọc gieo vần thật hay
Xa thầy, bạn – nhớ những ngày
Gia đình Cảm xạ sum vầy thật vui

Ý thơ đầy những bồi hồi
Nhớ bao kỷ niệm, bao người bạn thân
Nay dù cách biệt chẳng gần
Nhớ nhau ta gửi mấy vần thơ vui...

Các bài khác cùng chủ đề: