19 tháng 11, 2010

Tài liệu cho lớp A&B (1)

Bấm vào đây (hoặc tại đây) để tải về e-book phần giáo trình Cảm xạ A.

+ Tiết 1 & 2:
•    Khái niệm về Cảm xạ học
•    Lịch sử Cảm xạ học
•    Cơ sở khoa học của Cảm xạ học
•    Các dụng cụ thường dùng trong Cảm xạ
•    Năng lượng Cảm xạ ứng dụng vào trong đời sống

+ Tiết 3 và 4:
•    Cách sử dụng quả lắc cho thật chính xác
•    (Rung chân – 4 bước trước khi thực hành Cảm xạ)
•    Những qui định cần thiết trong việc sử dụng quả lắc.
•    Trạng thái Alpha hay trạng thái vô thức
•    (Lắng nghe nhạc thư giãn có lời)

+ Tiết 5 và 6:
•    Rung động thư giãn từng khu vực (dùng đũa Michel dò tìm sóng từng khu vực)
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn
•    Tên gọi khác : Thiền Động – Thần Quyền – Rung động thư giãn từng khu vực.
•    Có nguồn gốc : An Độ – Tây Tạng – Trung Quốc
•    Thực hiện ở nước ngoài : An Độ (OSHO – Thiền động - Trị liệu Thiền – Thiền Kundalini) – Tây tạng (LẠC MA)

+ Tiết 7 và 8:
•    Kiểm tra lại cách đo từng khu vực bằng đũa Michel.
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn
•    Luyện tập Rung động thư giãn từng khu vực với nhạc Vũ điệu vô thức 1 hoặc 2.

+ Tiết 9 và 10:
•    Giải đáp thắc mắc
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn
•    Luyện tập Rung động thư giãn từng khu vực với nhạc Vũ điệu vô thức 1 hoặc 2.

+ Tiết 11 và 12:
•    Trao đổi kinh nghiệm trong luyện tập Rung động thư giãn và giải đáp thắc mắc.
•    Rung động thư giãn từng khu vực với nhạc Vũ điệu vô thức
•    Luyện Ngọai âm thanh

+ Tiết 13 và 14:
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn - Ngoại âm thanh.
•    Rung động thư giãn từng khu vực.
•    Kiểm tra sự nhạy cảm của cảm xạ viên (thử xem hình vẽ và phác học lại hình vẽ).
•    Khám phá ý nghĩ người khác – khám phá ý nghĩ người khác qua đồ vật.

+ Tiết 15 - 16:
•    Giải đáp thắc mắc trong Rung động thư giãn từng khu vực
•    ­Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn – Ngoại âm thanh
•    ­Luyện Rung động thư giãn một trong những khu vực.
•    ­Tìm chìa khóa, đồ vật bị mất.
•    Tìm ly nước tinh khiết hay có hòa tan (thực hành ở nhà)


+ Tiết 17 đến 24:
•    Trao đổi kinh nghiệm trong Rung động thư giãn từng khu vực
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn – ngoại âm thanh
•    Luyện Rung động thư giãn từng khu vực.
•    Làm quen cách sử dụng Cảm xạ đồ : Đo năng lượng cơ thể, đo chỉ số Bovis.

+ Tiết 19 và 20:
•    Trao đổi kinh nghiệm trong Rung động thư giãn từng khu vực
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn – ngoại âm thanh
•    Luyện Rung động thư giãn từng khu vực.

+ Tiết 21 và 22
•    Trao đổi kinh nghiệm trong Rung động thư giãn từng khu vực, nâng cao trình độ Rung động
•    Hít thở nhẹ nhàng – nụ cười nội tâm – nhíu hậu môn – ngoại âm thanh
•    Luyện Rung động thư giãn từng khu vực

+ Tiết 23 và 24:
•    Ôn tập – giải đáp thắc mắc
•    Bài kiểm tra 1 tiết trình độ A

Các bài khác cùng chủ đề: