20 tháng 11, 2010

Những điều tâm niệm của Cảm xạ viên

Nhà Cảm xạ chân chính luôn luôn Tâm Niệm hàng ngày và trong mọi sinh họat.

MỖI NGÀY CẢM XẠ VIÊN LUÔN PHẢI THƯỜNG XUYÊN “NÂNG KHÍ” VÀ TÂM NIỆM :

· Nâng khí nghĩ đến màu Đỏ và Cương quyết, đấu tranh nhưng không để sự đấu tranh quá đà thành tiêu cực – độc đoán.

· Nâng khí nghĩ đến màu Vàng và sự Lạc quan – yêu đời để tránh những tiêu cực bi quan trong cuộc sống hiện tại.

· Nâng khí nghĩ đến màu màu Cam với lòng Can đãm – sự tự tin để tránh tính tự phụ – tự ti – mặc cảm.

· Nâng khí nghĩ đến màu Xanh lục và uớc mơ cao đẹp - chia sẽ cởi mở với mọi người để tránh sự ghen tỵ, đố kỵ và luôn cho mình là trung tâm vũ trụ.

· Nâng khí nghĩ đến màu Tím với lòng tôn sư trọng đạo, sự đoàn kết – khi nói, luôn nói những lời tốt đẹp để tránh nói xấu người khác.

· Nâng khí nghĩ đến màu Xanh da trời với lòng nhân ái – thiện tâm, thiện ý để tránh đề cao cá nhân chủ nghĩa có lúc sẽ mang bệnh bài bác người khác và cả chính mình nữa.

· Nâng khí nghĩ đến màu Chàm để thu nhận những thanh khí và dứt khoát bỏ tính kiêu căng – ngạo mạn – tự cao tự đại.

Đạo đức của người cảm xạ viên phải được thể hiện bằng những ý tưởng tích cực.

Tiêu cực - độc đoán - bi quan trong cuộc sống hiện tại - tự phụ – tự ti – mặc cảm - ghen tỵ - đố kỵ - luôn cho mình là trung tâm vũ trụ - nói xấu người khác - cá nhân chủ nghĩa - bài bác người và cả chính mình nữa - kiêu căng – ngạo mạn – tự cao tự đại là những tính xấu CẦN PHẢI LOẠI TRỪchính những tiêu cực đó sẽ làm mất đi những khả năng thiên phú mà người Cảm xạ viên đã dày công tập luyện.

Và nếu chúng ta để vi phạm vào những điều trên thì sẽ KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ MỘT CẢM XẠ VIÊN.

6 ĐIỀU TÂM NIỆM CỦA CẢM XẠ VIÊN BỘ MÔN NĂNG LƯỢNG CẢM XẠ

1. Trong nội bộ, Cảm xạ viên luôn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.

2. Trong xã hội, Cảm xạ viên hoạt động với sự công tâm, lấy tâm trong sáng, tình thương, trách nhiệm, tính khiêm nhường và vì sự nghiệp chung của bộ môn Năng lượng Cảm xạ.

3. Cảm xạ viên phải tránh và bài trừ mê tính, dị đoan, phải biết từ chối những dịch vụ không mang lại kết quả chắc chắn cũng như những sự khoa trương không cần thiết.

4. Cảm xạ viên không được tự ý truyền lại kiến thức Cảm xạ của mình khi chưa được đào tạo đầy đủ và không có sự đồng ý của Bộ môn Năng lượng Cảm xạ.

5. Cảm xạ viên không được phê phán, đã kích các bộ môn khác gây chia rẽ giữa các bộ môn với nhau.

6. Trong mọi trường hợp, Cảm xạ viên không được phép mạo nhận danh nghĩa của Bộ môn Năng lượng Cảm xạ, tham gia vào các đoàn thể tôn giáo, các tổ chức chính trị để phục vụ cho mục đích cá nhân mình.

Là một Cảm xạ viên, bạn có nâng khí và tâm niệm những điều này HẰNG NGÀY chưa ?!

Dư Quang Châu 
(Theo Bộ môn Năng lượng Cảm xạ)

Các bài khác cùng chủ đề: